Ngân Xuyên, Ninh Hạ: Du học sinh ở Trung Quốc vui đùa trên tuyết để chào đón Thế vận hội mùa đông

2022-01-12 14:51:55 |NGUỒN TIN:

Nguồn: Tân Hoa net
Ảnh: Phùng Khai Hoa ( Tân Hoa net)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga