Ghé thăm nhà ăn truyền thông "Thế vận hội mùa đông trí tuệ"

2022-01-14 15:00:00 |NGUỒN TIN:CRI

Trong Trung tâm Truyền thông chính của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh có một nhà ăn dành cho nhân viên truyền thông với đặc sắc trí tuệ hóa. Hệ thống chuẩn bị bữa ăn và hệ thống dịch vụ cung cấp bữa ăn ở đây không chỉ có thể nâng cao hiệu quả cung cấp bữa ăn mà còn tiết kiệm nhân lực với mức độ cao, đồng thời tránh sự tương tác quá mức trong bối cảnh phòng chống dịch. Nhà ăn truyền thông sẽ mở cửa cả 24 giờ trong một ngày suốt Thế vận hội, cung cấp nhiều lựa chọn ẩm thực khác nhau như đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn phương Tây và đồ ăn nhanh.