Năm nay Vân Nam Trung Quốc sẽ cấp 5.000 “thẻ hưng Điền huệ tài” cho nhân tài cấp cao

2022-11-18 17:37:24
Nguồn:

Ngày 12 tháng 11, Vân Nam, Trung Quốc tổ chức buổi ra mắt “thẻ hưng Điền huệ tài”(loại thẻ ưu đãi dành cho nhân tài cấp cao để thúc đẩy phát triển Vân Nam) trên lễ khai mạc của Chương trình Giao lưu Nhân tài Quốc tế Vân Nam lần thứ 6 (YCIEP). Trong năm nay, tỉnh Vân Nam sẽ cấp 5.000 thẻ này dành cho các tài năng cấp cao đủ điều kiện.

“Thẻ hưng Điền huệ tài” cung cấp 12 phương diện với tổng cộng 26 dịch vụ cho nhân tài cấp cao, bao gồm chăm sóc sức khỏe, việc học của con cái, việc làm của vợ/chồng (con cái), đăng ký hộ khẩu, bảo đảm nhà ở, bảo hiểm xã hội, dịch vụ thuế, dịch vụ xuất nhập cảnh và hải quan, dịch vụ giao thông, dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch, dịch vụ tài chính, v.v.

Nguồn: Vân Nam Nhật báo
Phóng viên: Lang Tinh Tinh (Vân Nam Nhật báo)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga

Năm nay Vân Nam Trung Quốc sẽ cấp 5.000 “thẻ hưng Điền huệ tài” cho nhân tài cấp cao