Mỗi năm tỉnh Vân Nam đầu tư 4 tỷ nhân dân tệ để thu hút và đào tạo nhân tài cấp cao

2022-11-18 17:41:45
Nguồn:

Ngày 12 tháng 11, Chương trình Giao lưu Nhân tài Quốc tế Vân Nam lần thứ 6 (YCIEP) khai mạc tại thành phố Côn Minh. Vân Nam sẽ thu hút hơn 100 nhân tài cấp cao, hơn 100 nhà khoa học, thu hút hơn 50 thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến quốc tế, hơn 100 dự án hợp tác được triển khai, cũng sẽ thiết lập cơ chế hợp tác nhân tài và chuyển giao công nghệ với hơn 15 quốc gia (vùng lãnh thổ). Được biết, tỉnh Vân Nam đầu tư 4 tỷ nhân dân tệ để thu hút và đào tạo nhân tài cấp cao mỗi năm. Cho đến nay, ở tỉnh Vân Nam số lượng nhân tài với kỹ thuật chuyên nghiệp đã tăng từ 1.198.000 người trong năm 2012 lên tới 1.904.000 người.

Nguồn: Tân Hoa net
Phóng viên: Triệu Phổ Phàm (Tân Hoa net)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga
 

Mỗi năm tỉnh Vân Nam đầu tư 4 tỷ nhân dân tệ để thu hút và đào tạo nhân tài cấp cao