Trang trại gió La Bình Sơn Vân Nam trong biển mây

2022-05-19 11:35:49 |NGUỒN TIN:

Gần đây, có những người đam mê nhiếp ảnh đã chụp được cảnh tượng ngoạn mục về biển mây đan xen với các tua bin gió tại trang trại gió La Bình Sơn tại châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Cảnh tượng tráng lệ này như cảnh ảo trong mơ và cõi tiên, thật đẹp không sao tả xiết.

Nguồn: Tân Hoa net
Phóng viên: Trương Chiêu Hải, La Tân Tài, Niên Diệu Hồng(Tân Hoa net)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga