Vương Giang Thông, chàng trai thế hệ 9X Vân Nam biết làm “đồ sứ vỡ lại lành”

2022-05-20 17:49:22 |NGUỒN TIN:

Ở dân gian Trung Quốc có một nghề thủ công cổ truyền - hàn đồ sứ. Đó chính là loại kỹ thuật phục hình đồ sứ bị vỡ bằng “dây thép” kim loại giống như ghim đóng sách. Trong“Thanh minh thượng hà đồ”, bức tranh cổ đại nổi tiếng của Trung Quốc cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng hàn sứ trên đường phố.

Ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, có một người thợ thủ công thế hệ 9X có thể làm đồ sứ vỡ “hoàn sinh lại”, anh tên là Vương Giang Thông. Vương Giang Thông thích học nghề thủ công từ khi còn nhỏ, anh có thể làm thành thạo đồ gốm, hội họa, chạm khắc gỗ và các nghề thủ công khác. Vài năm trước, sau khi tiếp xúc với nghề thủ công hàn đồ sứ, anh đã yêu thích loại thủ công sắp thất truyền này, và đi hẳn tới Thượng Hải để bái sư học nghề.

“Nếu dùng sức không thích đáng sẽ gây ra hư hỏng lần thứ hai cho vật thể, vì vậy để ngăn ngừa có vết nứt mới, việc sửa chữa cần phải hết sức cẩn thận.” Vương Giang Thông cho rằng, một vết nứt đơn giản sẽ mất ít nhất một hoặc hai ngày, cái phức tạp có thể mất hơn nửa tháng mới được hoàn thành.

“Tại Phổ Nhĩ, tôi là người bản địa đầu tiên biết làm nghề thủ công này, nhưng tôi làm việc này hoàn toàn vì sở thích, số tiền thu nhập bao nhiêu không quan trọng lắm.” Vương Giang Thông nói rằng, anh chỉ muốn học tốt, học thông thạo kỹ năng này và truyền lại cho người khác.

Nguồn: Vân Nam net
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga