Công nghệ AI khiến chúng ta “nghe thấy” người khiếm thính

2022-01-14 16:13:37 |NGUỒN TIN:

Khoa công học người khiếm thính của trường Đại học Khoa học-Kỹ thuật Thiên Tân, Trung Quốc đã nghiên cứu và phát triển “Hệ thống dịch ngôn ngữ ký hiệu Trung Quốc tức thời trong tình huống phức tạp”, sử dụng sức mạnh của khoa học kỹ thuật để đạt được giao tiếp thông suốt giữa người khiếm thính và người bình thường.

Có hệ thống dịch tức thời này, chỉ cần làm điệu bộ ngôn ngữ ký hiệu trước máy quay, bản dịch văn bản mạch lạc sẽ xuất hiện trên màn hình. Trong phòng sáng sủa có ánh sáng ổn định, tỷ lệ nhận dạng cao nhất có thể đạt 95%, "Dịch đồng bộ" được thực hiện trong một số trường hợp. Hiện nay, hệ thống này đã bao gồm các trường hợp ứng dụng như giáo dục, ăn uống, giao thông v.v.

Vương Kiện Nguyên là một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu. Anh cho rằng, cuộc sống luôn đầy rẫy bất tiện đối với “dân ngôn ngữ ký hiệu”. Nhưng với hệ thống này,“dân ngôn ngữ ký hiệu” sẽ hòa nhập với thế giới tốt hơn.

Nguồn: Nhân dân net
Phóng viên: Lưu Xuyến, Trần Kiện Cường ( Nhân dân net)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga