Tàu hàng quốc tế của Đường sắt Trung Quốc-Lào và tàu chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu lần đầu tiên thông suốt tại Trung Quốc

2022-05-20 17:34:38 |NGUỒN TIN:

Sáng ngày 18 tháng 5, một tàu chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu chở đầy 50 container tiêu chuẩn khởi hành từ thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đến Budapest, Hungary. Một số hàng hóa được tái xuất từ Việt Nam sang Quý Dương qua Đường sắt Trung Quốc-Lào, đi chuyến tàu chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu đến thẳng Châu Âu. Lần này là tàu hàng quốc tế của Đường sắt Trung Quốc-Lào và tàu chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu lần đầu tiên kiểm tra thông suốt tại Trung Quốc.

Nguồn: Nhật báo Nhân Dân
Phóng viên: Hoàng Nhàn (Nhật báo Nhân Dân)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga