Hai Kỳ họp| Kỳ họp thứ nhất Nhân Đại Trung Quốc khóa XIV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai

2023-03-09 10:11:11
Nguồn:CRI

Hiện trường của phiên họp toàn thể lần thứ hai của Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại) Trung Quốc khóa XIV (Phí Mậu Hoa| Tân Hoa xã)

Chiều ngày 7/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại) Trung Quốc khóa XIV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai, nghe và xem xét báo cáo công tác Ủy ban Thường vụ Nhân Đại, báo cáo công tác Tòa án Nhân dân Tối cao và báo cáo công tác Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nghe giải trình phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện.

Các đồng chí lãnh đạo: Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Hàn Chính, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy... tham dự phiên họp.

Theo ủy thác của Quốc vụ viện, Ủy viên Quốc vụ, Tổng Thư ký Quốc vụ viện Tiêu Tiệp giải trình phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện. Khi giải trình, ông Tiêu Tiệp chỉ rõ, cải cách bộ máy Quốc vụ viện là một nhiệm vụ quan trọng trong cải cách bộ máy Đảng và Nhà nước, trọng điểm là tăng cường tối ưu hóa và điều chỉnh chức trách cơ quan trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, giám sát tài chính, quản lý dữ liệu, chấn hưng nông thôn, sở hữu trí tuệ, công tác người cao tuổi, v.v., chuyển biến chức năng chính phủ, đẩy nhanh xây dựng chính phủ pháp quyền.

Hai Kỳ họp| Kỳ họp thứ nhất Nhân Đại Trung Quốc khóa XIV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai