Hướng tới sân khấu toàn cầu lớn, chia sẻ cơ hội mới Vân Nam

2023-11-13 11:19:40
Nguồn:CRI

Ngày 5 tháng 11, hội nghị xúc tiến chủ đề về phát triển chuyển giao công nghiệp và hợp tác kinh tế cảng Trung Quốc (Vân Nam) đã được tổ chức tại Thượng Hải.

Tại địa điểm tổ chức hội nghị xúc tiến, có các cuộc triển lãm trưng bày những thành tựu của hợp tác Thượng Hải-Vân Nam, việc Vân Nam thực hiện chuyển giao công nghiệp, phát triển và mở cửa biên giới cũng như xây dựng các khu thí điểm thương mại tự do. Các cơ quan chính phủ liên quan của tỉnh Vân Nam đã quảng bá lợi thế phát triển, cơ hội đầu tư, chuyển giao và phát triển công nghiệp, lợi thế kênh cảng, v.v. của Vân Nam với các doanh nghiệp tham gia.

Tại hội nghị xúc tiến chủ đề Vân Nam lần này, 22 dự án đầu tư và 13 dự án mua sắm nhập khẩu đã được ký kết. Tập đoàn G-COVE của Malaysia là đơn vị triển lãm đầu tiên tham gia CIIE năm nay.

Ông Thái Dịch Hồng, chủ tịch tập đoàn G-COVE, phó chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc-Malaysia, cho biết CIIE có thể giúp các công ty Malaysia thâm nhập thị trường quốc tế tốt hơn và có sự trao đổi, hợp tác sâu rộng với các công ty từ nhiều quốc gia khác nhau. Doanh nghiệp này đã thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu sắc với khu vực địa phương sau khi đến thăm Côn Minh trước đây. Hi vọng sau này có thể hợp tác với Vân Nam trong nền kinh tế xanh, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân tài và các lĩnh vực khác trong tương lai.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm cùng xây dựng sáng kiến "Vành đai và Con đường", CIIE sẽ thúc đẩy thị trường rộng lớn của Trung Quốc trở thành thị trường lớn được thế giới chia sẻ.

Phóng viên: Lưu Tử Ngữ, Hàn Thành Viên
Phiên dịch: Trần Thần
Thẩm định:Trần Thị Thanh Nga

Hướng tới sân khấu toàn cầu lớn, chia sẻ cơ hội mới Vân Nam