Bộ Ngoại giao I-ran: Trung Quốc giúp khu vực Trung Đông thực hiện hòa bình, ổn định và an ninh

2023-03-15 10:13:55
Nguồn:CRI

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 13/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran cho biết, Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong việc I-ran và A-rập Xê-út nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao, giúp khu vực Trung Đông thực hiện hòa bình, ổn định và an ninh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran cho biết, với mong muốn tốt đẹp, Trung Quốc đã tiếp phái đoàn I-ran và A-rập Xê-út, giúp hai nước trao đổi thông tin, tạo mặt bằng để hai nước tổ chức thành công cuộc đối thoại và đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao.

Bộ Ngoại giao I-ran: Trung Quốc giúp khu vực Trung Đông thực hiện hòa bình, ổn định và an ninh