Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sáng kiến Văn minh toàn cầu là sản phẩm công cộng quan trọng mà Trung Quốc trong thời đại mới cung cấp cho cộng đồng quốc tế

2023-03-17 15:00:50
Nguồn:CRI

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 16/3 cho biết, Sáng kiến Văn minh toàn cầu là một sản phẩm công cộng quan trọng mà Trung Quốc trong thời đại mới cung cấp cho cộng đồng quốc tế sau Sáng kiến Phát triển toàn cầu và Sáng kiến An ninh toàn cầu, tiếp thêm năng lượng tích cực mạnh mẽ cho việc thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa của nhân loại và thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Ngày 15/3, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất Sáng kiến Văn minh toàn cầu tại cuộc Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng thế giới. Sau khi đề xuất, Sáng kiến Văn minh toàn cầu đã nhận được phản hồi tích cực của cộng đồng quốc tế. Nhân sĩ nhiều nước cho rằng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất Sáng kiến Văn minh toàn cầu, sẽ góp sức thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sáng kiến Văn minh toàn cầu là sản phẩm công cộng quan trọng mà Trung Quốc trong thời đại mới cung cấp cho cộng đồng quốc tế