Diễn đàn quốc tế về quản trị giảm nghèo và phát triển toàn cầu (Nộ Giang) năm 2023 khai mạc tại Vân Nam

2023-03-18 17:37:36
Nguồn:

Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3, Diễn đàn quốc tế về quản trị giảm nghèo và phát triển toàn cầu (Nộ Giang) năm 2023 đã khai mạc tại châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang, Vân Nam.

Diễn đàn này do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc chỉ đạo, Cục Ngoại văn Trung Quốc(CICG), Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam, Hội Quan hệ công chúng Trung Quốc tổ chức nhằm mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác giao lưu, giảm nghèo quốc tế, xây dựng sự đồng thuận về phát triển, tăng cường lòng tin phát triển, thúc đẩy thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu và Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030.

Khách mời nước ngoài đến nơi tổ chức Diễn đàn (Ảnh: Trung tâm thuyền thông Nộ Giang cung cấp)

Diễn đàn này lấy chủ đề là “Vẽ bản thiết kế chấn hưng nông thôn, hưởng lợi từ sự phát triển toàn cầu”, diễn đàn gồm 4 phần là lễ khai mạc, giai đoạn diễn đàn chính, diễn đàn chi nhánh theo chủ đề (sub-forums), hội thảo bàn tròn Đại sứ với sự có mặt của hơn 190 đặc phái viên ngoại giao tại Trung Quốc, quan chức, chuyên gia và học giả từ 20 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế. Họ sẽ có các bài phát biểu quan trọng và tiến hành các hội thảo xoay quanh vấn đề như củng cố trách nhiệm xã hội đối với thành tựu giảm nghèo, sự phát triển chất lượng cao của khu vực nông thôn nhờ khoa học và công nghệ, và con đường phát triển xanh trong công cuộc chấn hưng nông thôn.

Trong giai đoạn này, khách mời trong và ngoài nước đã đến ba thí điểm làm mẫu chấn hưng nông thôn là trang viên thảo quả Bách Điểu Cốc, Cổ Thán Hà của làng Tam Hà và xã Hài Hòa thành phố Lô Thủy để lần lượt khảo sát tình hình về sự phát triển ngành thảo quả sinh thái Nộ Giang, tình hình xoá đói giảm nghèo tại điểm chỉ định, hiệu quả trong việc tăng cường kết nối giữa nông nghiệp và du lịch, tình hình thúc đẩy chấn hưng nông thôn và tình hình hỗ trợ về y tế, giáo dục, văn hóa, việc làm và những tình hình hỗ trợ khác trong giai đoạn sau.

Nguồn: Vân Nam Nhật Báo
Phóng viên: Quách Dao, Lý Thọ Hòa (Vân Nam Nhật Báo)
Phiên dịch: Trần Thần, Trần Thị Thanh Nga

Diễn đàn quốc tế về quản trị giảm nghèo và phát triển toàn cầu (Nộ Giang) năm 2023 khai mạc tại Vân Nam