Chúc mừng rừng trà cổ núi Cảnh Mại Phổ Nhĩ được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới

2023-09-18 19:27:12
Nguồn:

Ngày 17 tháng 9, kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Ả Rập Saudi đã thông qua nghị quyết đưa “Phong cảnh văn hóa rừng trà cổ núi Cảnh Mại Phổ Nhĩ” của Trung Quốc vào Danh sách Di sản Thế giới.Đây là di sản văn hóa thế giới theo chủ đề về trà đầu tiên trên thế giới. Số lượng di sản thế giới của Trung Quốc đã tăng lên 57.

Cảnh quan văn hóa rừng trà cổ núi Cảnh Mại Phổ Nhĩ nằm ở huyện tự trị Lạp Hộ Lan Thương, Phổ Nhĩ, Vân Nam, là đại diện điển hình của rừng trà cổ được trồng nhân tạo với sự bảo tồn hoàn chỉnh và ý nghĩa phong phú, cho đến nay vẫn duy trì được sức sống mãnh liệt.

Đó là kết tinh trí tuệ của nền văn minh nông nghiệp nước ta, là một mô hình tương tác tích cực và phát triển bền vững giữa con người với thiên nhiên.

Nguồn văn: Tân Hoa xã
Nguồn ảnh: Vân Nam Nhật báo
Phiên dịch: Trần Thần
Thẩm định: Trần Thị Thanh Nga

Chúc mừng rừng trà cổ núi Cảnh Mại Phổ Nhĩ được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới