Trung Quốc thu hút 987,01 tỷ nhân dân tệ vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng của năm 2023

2023-11-20 11:06:56
Nguồn:CRI

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17/11 công bố số liệu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, thực tế sử dụng vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc là 987,01 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 137,4 tỷ USD) giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, có 41.947 doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài mới thành lập, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về các ngành nghề, vốn nớc ngoài sử dụng thực tế trong ngành sản xuất là 283,44 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thực tế sử dụng vốn nước ngoài trong ngành sản xuất công nghệ cao tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế và ngành sản xuất thiết bị điện tử và viễn thông lần lượt tăng 34,6% và 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn nước ngoài thực tế sử dụng trong ngành dịch vụ là 672,10 tỷ nhân dân tệ, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc thu hút 987,01 tỷ nhân dân tệ vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng của năm 2023