Doanh thu phòng vé hàng năm của phim Trung Quốc vượt 50 tỷ Nhân dân tệ, phim nội địa Trung Quốc thống trị Top 10

2023-11-15 10:37:10
Nguồn:CRI

Theo thống kê sơ bộ từ Văn phòng Uỷ ban quản lý quỹ chuyên phát triển sự nghiệp điện ảnh quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 13/11, doanh thu phòng vé trong năm của phim Trung Quốc đã vượt quá 50 tỷ Nhân dân tệ, trong đó phim nội địa Trung Quốc chiếm 83,4% doanh thu phòng vé và phim nước ngoài chiếm 16,6%.

Thống kê cho thấy, 10 bộ phim đứng đầu phòng vé đều là phim Trung Quốc, doanh thu phòng vé đạt hơn 1 tỷ Nhân dân tệ.

Doanh thu phòng vé hàng năm của phim Trung Quốc vượt 50 tỷ Nhân dân tệ, phim nội địa Trung Quốc thống trị Top 10