Phát hiện tại CITM |Hàng ngàn người thưởng thức tiệc bàn dài Nam Chiếu tại Đại Lý

2023-11-15 15:29:11
Nguồn:

Gần đây, huyện tự trị dân tộc Di, Hồi Nguy Sơn, tỉnh Vân Nam đã tổ chức bữa tiệc bàn dài Nam Chiếu, khách du lịch từ khắp Trung Quốc và người dân địa phương xếp hàng tại thành cổ Nguy Sơn, 168 bàn tiệc trên đường phố dài vô cùng hoành tráng, hàng ngàn người cùng thưởng thức món ăn đặc biệt của Nguy Sơn.

Nguồn: Vân Nam net
Ảnh: thông tín viên Trương Thụ Lục
Phiên dịch: Lý Linh
Thẩm Định: Trần Thị Thanh Nga
 

Phát hiện tại CITM |Hàng ngàn người thưởng thức tiệc bàn dài Nam Chiếu tại Đại Lý