Thủ tướng Trung quốc Lý Cường gửi điện mừng tới hoạt động đón mừng Tết Nguyên đán 2024 “Người phá băng” Câu lạc bộ 48 tập đoàn tại Anh

2024-02-07 16:08:57
Nguồn:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/2, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã gửi điện mừng chúc mừng hoạt động đón mừng Tết Nguyên đán 2024 “Người phá băng” của Câu lạc bộ 48 tập đoàn tại Anh.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, lâu nay, 48 Câu lạc bộ 48 tập đoàn tại Anh tích cực thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và Anh, thúc đẩy cùng có lợi cùng thắng, hiểu biết sâu sắc lẫn nhau. Những đóng góp lịch sử của những người bạn tốt thuộc thế hệ trước của Anh sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Thực tiễn chứng minh đầy đủ, Trung Quốc và Anh tăng cường hợp tác vừa phù hợp với lợi ích căn bản của hai bên, vừa có lợi cho hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Hy vọng những người hiểu biết của các giới Trung Quốc và Anh kế thừa phát huy tinh thần phá băng, tiếp tục triển khai hành động tích cực và mạnh mẽ, có những đóng góp mới trong việc tăng cường tình hữu nghị nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Anh, đạt được cùng có lợi cùng thắng ở mức độ cao hơn.

Thủ tướng Trung quốc Lý Cường gửi điện mừng tới hoạt động đón mừng Tết Nguyên đán 2024 “Người phá băng” Câu lạc bộ 48 tập đoàn tại Anh