Taị Phổ Nhĩ, Vân Nam có bao nhiêu quán cà phê?

2024-02-08 16:16:42
Nguồn:

Năm 2023, Phổ Nhĩ, Vân Nam đã xây dựng 13 vườn cà phê đặc trưng, 257 quán cà phê, diện tích trồng cà phê khoảng 464.667 héc-ta, sản lượng của hạt cà phê sống hơn 50.000 tấn, giá trị sản lượng toàn diện đặt 6,3 tỷ nhân dân tệ. Nơi đây là vùng sản xuất chính có diện tích trồng cà phê lớn nhất, năng suất cao nhất và chất lượng tốt nhất của Trung Quốc. Tỷ lệ cà phê đặc trưng ở huyện Mạnh Liên, thành phố Phổ Nhĩ cao tới 56%, khiến nơi đây trở thành “huyện cà phê đặc trưng hàng đầu tại Trung Quốc”.

Nguồn: Tài khoản Wechat “Phổ Nhĩ Tuyến bố”
Phiên dịch: Lý Linh
Thẩm định: Trần Thị Thanh Nga
 

Taị Phổ Nhĩ, Vân Nam có bao nhiêu quán cà phê?