Năm nay Trung Quốc dự kiến xây dựng thêm hơn 80 trạm thủy điện nhỏ xanh thí điểm

2024-02-18 10:13:00
Nguồn:CRI

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc mới đây công bố trọng tâm công tác về tài nguyên nước và thủy điện tại vùng nông thôn năm 2024, tiếp tục thúc đẩy phát triển xanh trạm thủy điện nhỏ, cả năm dự kiến tăng hơn 80 trạm thủy điện xanh thí điểm và tích cực phối hợp để đưa ra những chính sách khuyến khích.

Trạm thủy điện nhỏ xanh thí điểm sẽ phát huy vai trò mẫu về mặt bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái dòng chảy của sông, phục hồi môi trường sinh thái sông hồ, xây dựng tiêu chuẩn hóa an toàn sản xuất, cũng như tăng thêm phúc lợi cho người dân, việc triển khai xây dựng thí điểm là điểm bắt đầu quan trọng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phát triển xanh trạm thủy điện nhỏ.

Năm nay Trung Quốc dự kiến xây dựng thêm hơn 80 trạm thủy điện nhỏ xanh thí điểm