Hạt lúa đi vòng quanh Mặt Trăng được cấy vào ruộng thí nghiệm ở Trung Quốc

2021-03-31 18:03:08 |NGUỒN TIN:Facebook

Những hạt lúa được đưa vào vũ trụ cùng tàu thăm dò Thường Nga-5 của Trung Quốc đã nảy mầm, mọc lá và đã được cấy tại một cánh đồng thử nghiệm của Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc hôm 29/3.

Những hạt lúa này đã có chuyến du hành hơn 760.000 km lên Mặt Trăng vào tháng 11/2020 và về Trái đất vào ngày 17/12/2020.

Chúng đã đi qua các vành đai Van Allen và gặp phải hoạt động dữ dội của vết đen mặt Trời.

Sau khi được đưa vào không gian, chịu tác động của môi trường như bức xạ vũ trụ, trạng thái không trọng lượng, một số hạt giống có thể đột biến gen và tạo ra năng suất cao hơn và chất lượng được cải thiện hơn khi được trồng ở Trái Đất.

Đây là thí nghiệm đầu tiên được tiến hành trong môi trường không gian sâu.

Đợt lúa này cấy vào cuối tháng 3 và thu hoạch vào cuối tháng 6.