Côn Minh, Vân Nam có một bảo tàng "ẩn núp" trong hang động

2022-05-19 11:28:34 |NGUỒN TIN:

Nằm trong một nhà máy cũ ở Côn Minh, Vân Nam, có một bảo tàng được xây dựng lại từ hang động sản xuất ban đầu, đó là Bảo tàng Lịch sử Quang học Trung Quốc. Bảo tàng này có lò nấu chảy thủy tinh quang học đầu tiên ở Trung Quốc và các thiết bị quang học v.v. Nhà máy này là nhà máy sản xuất dụng cụ quang học đầu tiên của Trung Quốc, cũng là cái nôi và quê hương của ngành công nghiệp quang học Trung Quốc, hiện nay khu nhà máy cũ đã được đưa vào lô thứ tư trong danh sách di sản công nghiệp quốc gia Trung Quốc.