Đồng tiền cổ của Trung Quốc được trưng bày tại Bảo tàng Kunsthistorisches Wien

2022-05-10 11:23:41 |NGUỒN TIN:

Gần đây, một cuộc triển lãm đồng xu với tiêu đề "Vòng quanh thế giới với 80 đồng xu" được tổ chức tại Bảo tàng Kunsthistorisches Wien, Áo, trong đó đã trưng bày một số đồng xu cổ của Trung Quốc. Triển lãm này lấy chuyến du lịch của Huyền Trang Trung Quốc, Marco Polo, Mozart và các nhân vật lịch sử khác làm manh mối, thông qua trưng bày các đồng tiền cổ trên các tuyến đường du lịch này, giới thiệu lịch sử và văn hóa của nhiều nơi khác nhau cho khán giả. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 4 năm 2023.

Nguồn: Tân Hoa xã
Phóng viên: Quách Thần (Tân Hoa xã)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga