Chợ xuân

2023-03-08 09:50:27
Nguồn:

Người dân đi chợ nông sản ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam

Vào những ngày vụ mùa đầu xuân, các phiên chợ đầy đặc sắc phong vị quê hương tại các thành phố và thị trấn trở nên náo nhiệt, người dân từ khắp mọi nơi đều đi chợ, tạo ra một cảnh tượng sôi nổi.

Chợ xuân