Hoa anh đào Nghi Lương, Vân Nam bùng nở

2023-03-10 09:40:38
Nguồn:

Quang cảnh của thung lũng hoa anh đào Sơn Hậu ở huyện Nghi Lương

Hoa anh đào Nghi Lương, Vân Nam bùng nở