Hoa anh đào Nghi Lương, Vân Nam bùng nở

2023-03-10 09:40:38
Nguồn:

Du khách tham quan thung lũng hoa anh đào Sơn Hậu ở huyện Nghi Lương

Nguồn: Tân Hoa xã
Ảnh: Trần Hân Ba (Tân Hoa xã)
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga
 

Hoa anh đào Nghi Lương, Vân Nam bùng nở