Kỳ họp thứ nhất của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc

2023-03-14 17:30:54
Nguồn:

Ngày 13/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc.

Kỳ họp thứ nhất của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc