Kỳ họp thứ nhất của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc

2023-03-14 17:30:54
Nguồn:

Ngày 13/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc.

Nguồn: Tân Hoa xã
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga

Kỳ họp thứ nhất của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc