Cảm nhận sự quyến rũ độc đáo của Bảo tàng Đôn Hoàng

2023-09-08 16:19:10
Nguồn:

Bảo tàng Đôn Hoàng nằm ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, là một trong những kho tàng nghệ thuật cổ đại được bảo tồn hoàn chỉnh nhất trên thế giới. Bảo tàng Đôn Hoàng có thu thập bảo tồn nhiều văn vật và tác phẩm nghệ thuật quý báu, là một cơ quan bảo vệ di sản văn hóa quan trọng của Trung Quốc cũng như là một diểm du lịch đã thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch.

Cảm nhận sự quyến rũ độc đáo của Bảo tàng Đôn Hoàng