Bạn có biết về “hải quan” 2.000 năm trước không?

2023-09-12 10:55:58
Nguồn:

Ngọc Môn Quan là di chỉ quan ải và điểm chướng ngại (phong hỏa đài) của Vạn Lý Trường Thành thời nhà Hán, nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Ngọc Môn Quan là một trong những cửa ải quan trọng của con đường tơ lụa cổ đại Trung Quốc, cũng là một trong những đại diện của di sản văn hóa Trung Quốc, vẫn còn lưu giữ nhiều di sản lịch sử và văn hóa, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Bạn có biết về “hải quan” 2.000 năm trước không?