Hội trường tổ chức COP15 sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 18

2021-10-20 14:35:54 |NGUỒN TIN:

Từ ngày 18 tháng 10, hội trường tổ chức giai đoạn đầu tiên của Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học (COP15) bao gồm Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Côn Minh Điền Trì sảnh số 7 (hội trường chính), sảnh số 5 (phòng triển lãm đặc sắc Vân Nam) và các phòng triển lãm khác sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng. Ngày tham quan sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 11.