Cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam tuần tra liên hợp lần thứ hai tại Vịnh Bắc Bộ vào năm 2021

2021-10-27 14:56:38 |NGUỒN TIN:

Được biết, chuyến tuần tra chung này là cuộc tuần tra chung lần thứ 22 do các cơ quan chấp pháp trên biển của Trung Quốc và Việt Nam thực hiện trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ kể từ năm 2006.

Nguồn: Tân Hoa net
Phóng viên: Lý Xương Long, Trịnh Kiện Thanh
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga